Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawadzkie, przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawadzkie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar  ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej i sumy godzin pobytu w danym miesiącu. Z opłaty tej zwolnione są dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice tych dzieci ponoszą jedynie opłatę za wyżywienie.

Opłaty wnoszone są z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca (wpłata rodziców musi zostać zaksięgowana na koncie przedszkola najpóźniej tego dnia).

Dzienna stawka żywieniowa:  9,50 zł 

śniadanie – 2,70 zł 

obiad – 5,00 zł

podwieczorek – 1,80 zł

Skip to content