Nasze przedszkole

Tu jesteś: Strona główna 5 Nasze przedszkole

Przedszkole Publiczne w Żędowicach jest placówką prowadzoną przez Gminę Zawadzkie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

W przedszkolu funkcjonują dwie grupy

GRUPA I: 5-6 latki – „Motylki” 

  GRUPA II: 3-4- latki – „Krasnoludki”

Przedszkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2023/2024

1/2023/2024:

Program wychowania przedszkolnego „Drużyna marzeń” autorstwa Jolanty Wasilewskiej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna


2/2023/2024:

„Jesteśmy dziećmi Boga” wydawnictwa WAM autorstwa księża Jezuici.

Opłaty za pobyt i wyżywienie

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Zawadzkie, przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawadzkie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar  ustala się opłatę w wysokości 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej i sumy godzin pobytu w danym miesiącu. Z opłaty tej zwolnione są dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice tych dzieci ponoszą jedynie opłatę za wyżywienie.

Opłaty wnoszone są z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca (wpłata rodziców musi zostać zaksięgowana na koncie przedszkola najpóźniej tego dnia).

Dzienna stawka żywieniowa (9,50 zł za 3 posiłki):

  • śniadanie – 2,70 zł;
  • obiad – 5,00 zł;
  • podwieczorek – 1,80 zł

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA: Izabela Morys

WICEPRZEWODNICZĄCA: Monika Mrugała

SEKRETARZ: Ewa Sobota

SKARBNIK: Agata Samol

KOMISJA REWIZYJNA: Monika Obcina, Błażej Foryś

Skip to content