Nasze przedszkole

Tu jesteś: Strona główna 5 Nasze przedszkole

Przedszkole Publiczne w Żędowicach jest placówką prowadzoną przez Gminę Zawadzkie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

W przedszkolu funkcjonują dwie grupy

GRUPA I: 5-6 latki – „Motylki” 

  GRUPA II: 3-4- latki – „Krasnoludki”

Przedszkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2022/2023

1/2022/2023:

 „Program wychowania przedszkolnego” wydawnictwa MAC autorstwa W. Żaby-Żabińskiej, W. Majewska, R. Paździo.

2/2022/2023:

„Jesteśmy dziećmi Boga” wydawnictwa WAM autorstwa księża Jezuici.

Opłaty za pobyt i wyżywienie

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/307/22 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 26 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez gminę Zawadzkie, za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym realizację podstawy programowej (5 godzin dziennie) obowiązuje opłata w wysokości 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej i sumy godzin w danym miesiącu.  Z opłaty tej zwolnione są dzieci sześcioletnie realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą jedynie opłatę za wyżywienie.  Opłaty wnoszone są z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca (wpłata rodziców musi wpłynąć na konto przedszkola najpóźniej tego dnia).

Dzienna stawka żywieniowa:

  • śniadanie – 2,70 zł;
  • obiad – 5,00 zł;
  • podwieczorek – 1,80 zł

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

PRZEWODNICZĄCA: Izabela Morys

WICEPRZEWODNICZĄCA: Monika Mrugała

SEKRETARZ: Katarzyna Kozioł

SKARBNIK: Alina Czaja

KOMISJA REWIZYJNA: Angelika Kamińska, Nicole Wyrwich

Skip to content