Ramowy rozkład dnia

Tu jesteś: Strona główna 5 Nasze przedszkole 5 Ramowy rozkład dnia

Grupy łączone -> 6:30 – 7:30

  • Schodzenie się dzieci
  • Zabawy dowolne, stolikowe, integracyjne
  • Kontakty indywidualne z rodzicami

Grupa I  5-6 latki

07:30 – 08:00 – Zabawy kierowane

Realizacja podstawy programowej -> 8:00 – 13:00

08:00 – 08:50 – Zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, praca wyrównawcza

08:50 – 09:00 – Przygotowanie do śniadania

09:00 – 09:20 – Śniadanie

09:20 – 09:40 – Czynności higieniczne, mycie zębów

09:40 – 10:40 – Zajęcia dydaktyczne: zabawy umuzykalniające, plastyczne, ruchowe, umysłowe, badawcze, konstrukcyjne, przyg. do posł. się jęz. obcym nowożytnym

10:40 – 11:10 – Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

11:10 – 11:50 – Samorzutne zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali z wykorzystaniem przyborów sportowych i przyrządów, spacery, wycieczki

11:50 – 12:00 – Zabiegi higieniczne
Przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 – Obiad

12:30 – 13:00 – Zabawy indywidualne, zabawy relaksacyjne, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu (zajęcia logopedyczne)

13:00 – 14:00 – Zabawy tematyczne, plastyczne,
zabawy wspomagające rozwój dziecka (zajęcia logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne)

14:00 – 14:20 – Podwieczorek

14:30 – 15:30 – Słuchanie bajek, zabawy kołowe

Grupa II  3-4-5 latki

07:30 – 08:00 – Zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne

Realizacja podstawy programowej -> 8:00 – 13:00

08:00 – 08:50 – Zabawy ruchowe, ćwiczenia rozwijające i utrwalające

08:50 – 09:00 – Przygotowanie do śniadania

09:00 – 09:30 – Śniadanie

09:30 – 09:45 – Czynności higieniczne, mycie zębów

09:45 – 10:15 – Zajęcia dydaktyczne: zabawy umuzykalniające, plastyczne, ruchowe, umysłowe, badawcze, konstrukcyjne, przyg. do posł. się jęz. obcym nowożytnym

10:15 – 11:15 – Zabawy swobodne w kącikach oraz na dywanie

11:15 – 12:20 – Samorzutne zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali z wykorzystaniem przyborów sportowych i przyrządów, spacery, wycieczki, zabawy rytmiczne, kołowe

12:20 – 12:30 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:30 – 13:00 – Obiad

13:00 – 13:30 – Zabawy relaksacyjne lub na świeżym powietrzu

13:30 – 14:00 – Zabawy dowolne, plastyczne, manipulacyjne lub zabawy ruchowe na urządzeniach w ogrodzie

14:00 – 14:20 – Podwieczorek

14:30 – 15:30 – Słuchanie bajek, zabawy kołowe

Grupy łączone -> 15:30 – 16:00

  • Zabawy relaksacyjne
  • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Zajęcia dodatkowe Grupa I

  • realigia: środa i piątek w godzinach: 13:30 – 14:00
Skip to content