Ramowy rozkład dnia

Tu jesteś: Strona główna 5 Nasze przedszkole 5 Ramowy rozkład dnia

Grupy łączone -> 6:00 – 7:30

  • Schodzenie się dzieci
  • Zabawy dowolne, stolikowe, integracyjne
  • Kontakty indywidualne z rodzicami

Grupa I  5-6 latki

07:30 – 08:00 –zabawy tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy indywidualne i zespołowe, zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci; oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Realizacja podstawy programowej -> 8:00 – 13:00

08:00 – 08:50

Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne; opowiadanie historyjek, inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodnie z zainteresowaniami dzieci; ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe, konstrukcyjne, ćwiczenia poranne, praca wyrównawcza

 

08:50 – 09:00 – Przygotowanie do śniadania

09:00 – 09:20 – Śniadanie

09:20 – 09:40 – Czynności higieniczne, mycie zębów

09:40 – 10:40 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wspierające całościowy rozwój dzieci, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych i  konstrukcyjno-technicznych, zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające;

10:40 – 11:10 – Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

11:10 – 11:50 – Samorzutne zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali z wykorzystaniem przyborów sportowych i przyrządów, spacery, wycieczki

11:50 – 12:00 – Zabiegi higieniczne
Przygotowanie do obiadu

12:00 – 12:30 – Obiad

12:30 – 13:00 – Zabawy indywidualne, zabawy relaksacyjne, zabawy dowolne w sali lub na świeżym powietrzu 

13:00 – 14:00 –

Praca indywidualna, zajęcia stymulacyjne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, rozbudzanie aktywności spontanicznej i swobodnej, zabawy w kącikach zainteresowań, w ogrodzie przedszkolnym.

(zajęcia logopedyczne,
korekcyjno-kompensacyjne)

14:00 – 14:20 – Podwieczorek

14:30 – 15:30 –

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali; rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Grupa II  3-4 latki

07:30 – 08:00 –zabawy tematyczne, manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy indywidualne i zespołowe, zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci; oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych.

Realizacja podstawy programowej -> 8:00 – 13:00

08:00 – 08:50

Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne; opowiadanie historyjek, inicjowanie rozmów z dziećmi na tematy zgodnie z zainteresowaniami dzieci; ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, manualne, słuchowe, wzrokowe, rozmowy kierowane zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy integracyjne, muzyczno-ruchowe, konstrukcyjne, ćwiczenia poranne

 

08:50 – 09:00 – Przygotowanie do śniadania

09:00 – 09:30 – Śniadanie

09:30 – 09:45 – Czynności higieniczne, mycie zębów

09:45 – 10:15 – Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wspierające całościowy rozwój dzieci, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania i odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych i  konstrukcyjno-technicznych, zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, umuzykalniające;

10:15 – 11:15 – Zabawy swobodne w kącikach oraz na dywanie

11:15 – 12:20 – Samorzutne zabawy ruchowe w ogrodzie lub sali z wykorzystaniem przyborów sportowych i przyrządów, spacery, wycieczki, zabawy rytmiczne, kołowe

12:20 – 12:30 – Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu

12:30 – 13:00 – Obiad

13:00 – 14:00

Praca indywidualna, zajęcia stymulacyjne, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, utrwalenie poznanych wierszy i piosenek, rozbudzanie aktywności spontanicznej i swobodnej, zabawy w kącikach zainteresowań, w ogrodzie przedszkolnym

zabawy wspomagające rozwój dziecka-logopedyczne

 

 

 14:00 – 14:20 – Podwieczorek

14:30 – 15:30 –

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali; rozchodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne z rodzicami.

Grupy łączone -> 15:30 – 16:00

  • Zabawy relaksacyjne
  • Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci

Zajęcia dodatkowe Grupa I

  • realigia: środa i piątek w godzinach: 13:30 – 14:00
Skip to content