Radosne przedszkola Gminy Zawadzkie

Tu jesteś: Strona główna 5 Projekty unijne 5 Radosne przedszkola Gminy Zawadzkie

Przedszkola prowadzone przez Gminę Zawadzkie realizują projekt:

„Radosne przedszkola gminy Zawadzkie”

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Priorytet: 09 Wysoka jakość edukacji

Działanie: 09.01 Rozwój edukacji

Poddziałanie: 09.01.03 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Skip to content